De magiske 10 millioner er inden for rækkevidde

Onsdag, november 13, 2013

Hvordan fastholder vi hovedstadens turisme i vækstsporet de kommende år? Det er præcis den udfordring, vi står over for.

Siden finanskrisen kastede mørke skyer over samfundsøkonomien, har turismen i hovedstaden vist sig som en branche, der hurtigt kom i gang igen og fandt vækstsporet. Allerede fra 2009 til 2012 havde en vi gennemsnitlig vækst i overnatninger på over 10 pct. I 2009 lå det årlige overnatningstal i hovedstadsregionen på 6,3 mio. I 2012 lå det på 8,1 mio. Målt mod de andre europæiske storbydestinationer, vi sammenligner os med, har vi fra 2009 til 2012 ligget i top-5 blandt de storbydestinationer, der havde den største vækst i turismen. I år forventer vi at sætte ny rekord i antal overnatninger for fjerde år i træk. 

De seneste års flotte vækstrater viser tydeligt, hvilket vækstpotentiale hovedstadens turisme har. Foran os ligger potentiale for endnu flere besøgende og endnu flere overnatninger. Vi står foran en gylden mulighed, og den skal vi gribe.

De magiske 10 mio. overnatninger ligger inden for rækkevidde, og med den nye strategi, som vi præsenterer i dag, forfølger vi målet om at runde 10 mio. overnatninger inden for de næste 3 – 5 år. Det kræver dog en stærk indsats på tværs af offentlige og private partnere og på tværs af hele værdikæden.

Vi skal samtidig justere vores fokus, implementere et nyt marketingkoncept og tilpasse os den digitale virkelighed, som vi kommer til at stå i de kommende år. 

"BIG TOURISM er et et udtryk for vores bevægelse fra 'turisme classic' til turisme i et større, strategisk perspektiv"

Det er baggrunden for vores nye strategi for turisme i hovedstadsregionen 2014-2016. Her har vi defineret syv vigtige udfordringer – must-win battles – som vi skal i mål med for at sikre, at hovedstaden fortsat vil ligge i den europæiske top, når det gælder vækst i turismen.

Vi skal huske, at turismen også er andet og mere end overnatninger og besøgstal. Turismen skal i højere grad være led i en dynamisk byudvikling og være med til at manifestere, hvem vi er som hovedstad og som nation. Det er en del af det, vi kalder BIG TOURISM - og er et gennemgående tema i vores nye strategi.

BIG TOURISM er samtidig et udtryk for vores bevægelse fra 'turisme classic' til turisme i et større, strategisk perspektiv. Det kommer også til udtryk i Wonderful Copenhagens egen udvikling fra markedsføringsorganisation til også at være et projekthus for turismens vækstprojekter.

Vi vil hermed gerne præsentere hovedtrækkene i den nye strategi. Vi fremlægger de syv must-win battles, vi skal i mål med - herunder de seks indsatsområder i strategien, hvor vores primære fokus skal ligge de kommende tre år. Endvidere fremlægger vi de konkrete målsætninger, vi vil måles på i forhold til strategien. Derudover har I mulighed for at læse hele strategien.

Jeg håber, I vil tage godt imod vores nye strategi, og håber samtidig, I vil indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan vi i fællesskab sætter nye standarder for turismen som væksterhverv i hovedstadsregionen.

God læselyst!

Venlig hilsen
Wonderful Copenhagen

Læs hele strategien BIG TOURISM her

Del denne side

FAKTA

Ny strategi: BIG TOURISM er navnet på Wonderful Copenhagens strategi for hovedstadsregionens turisme 2014-2016.

Du kan læse den samlede strategi her