Development

Development har en stor viden om turismen i København og Region Hovedstaden, den europæiske markedsudvikling og oplevelsesøkonomien, som afdelingen gerne deler med samarbejdspartnere, turismeerhvervet og pressen. Vores analyser kan du læse her på siden.

Udover at servicere turismebranchen og pressen med analyser, viden og tal om turismens udvikling, laver afdelingen konkrete samarbejder med blandt andre Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Københavns Universitet og en række private organisationer, regionale og internationale samarbejdspartnere.

Wonderful Copenhagens afdeling Development har således et bredt netværk af samarbejdspartnere, både regionalt, nationalt og internationalt, blandt andre i regi af Best Cities, European Cities Marketing, V

Se alle afdelingens analyser

Strategi og udvikling

Afdelingen er løbende involveret i udviklingsprojekter, der inden for forskellige områder har til formål at udvikle turismen i København. Eksempler på disse projekter er:

NICE (New Innovative Customer Experience) er et innovationsprojekt igangsat af Region Hovedstaden, som nu skal udbredes til hele Danmark. Målet er at skabe en national bevægelse, som gør Danmark verdenskendt for god service og mindeværdige oplevelser uanset hvor i Danmark, gæsterne rejser. Projektet startede som et pilotprojekt i 2013 af Region Hovedstaden og partnerkredsen HORESTA, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, Cphbusiness, RUC og Wonderful Copenhagen. projektets erfaringer og viden skal nu udbredes til resten af Danmark gennem NICE 2.0, der løber fra 2016-2018.

Læs mere om NICE

Chinavia I & II: I perioden fra 2012-2013 gennemførte Wonderful Copenhagen i samarbejde med Gøteborg, Stockholm og Helsingfors et større analyseprojekt, Chinavia I, der har klarlagt de kinesiske turisters behov, motivation, interesser, tilfredshed mm. Et nyt projekt med titlen Chinavia II skal omsætte denne viden til konkret destinations- og markedsføringsudvikling.

Læs mere om Chinavia

Analyser og viden

Afdelingen er løbende involveret i analyser af og dokumentation om turismen i København. Analyserne vedrører alt fra events og kongresser over kampagner til vækstmarkeder og kulturturisme. Nogle af de vigtigste områder tæller f.eks.:

Eventanalyser: Afdelingen har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en model til eventanalyser samt analyseret effekterne af en lang række events gennem de seneste ti år – herunder events som MTV Europe Music Awards, Rotary-kongressen i 2006, COP15, World Outgames, VM i landevejscykling, Copenhagen Jazz Festival, Copenhagen Cooking med mange flere inden for sport, kultur og erhverv.

Turistanalyser: Afdelingen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd i København. Der er lavet analyser i forhold til informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, image af København, brug af mobile og sociale medier med mange flere. 

Dokumentation: Der er løbende brug for tal omkring turismens udvikling med fokus på udvikling i overnatninger, attraktionsbesøg, turismens omsætning, vækstmarkedernes betydning osv. Samtidig følger afdelingen løbende med omkring de vigtigste trends og tendenser i forhold til turismens fremadrettede udvikling.

Del denne side