Digitale Storbyrejsende

Fredag, januar 31, 2014

Rejsende finder tryghed i sociale medier og andre digitale tjenester, når de skal planlægge den perfekte storbyrejse. Det er en af konklusionerne i denne analyse af rejsendes digitale behov i forbindelse med storbyferier. Analysen er udført af Wonderful Copenhagen og Socialsquare og skal bruges til yderligere at styrke den internationale markedsføring af København.

Fokus for den samlede analyse er at forstå, hvorledes storbyrejsende benytter sociale digitale platforme i forbindelse med rejsen og via dette komme med anbefalinger til, hvordan man med denne viden kan understøtte de rejsendes behov i henhold til sociale digitale medier og således som destination styrke relationen til de rejsende.

Digitale sociale medier får generelt større og større betydning og indvirkning på vores hverdag og således også på vores rejsevaner. Langt de fleste mennesker bruger sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og lignende hver dag, og disse platforme er dermed blevet en integreret del af vores måde at orientere os på og tilgå andre mennesker– dette både når vi er i vores vante rammer, og når vi rejser ud og oplever nye destinationer.

Med ovenstående perspektiver taget i betragtning er det essentielt, at rejse- og turismeindustrien forstår den digitale adfærd i et rejseperspektiv og de nye former for social adfærd, communities og behov, der opstår som følge af dette, for netop at lære at drage nytte og tage del i dette online engagement og rejsendes brug af diverse sociale digitale platforme.

Analysen ‘Digitale storbyrejsende’ er opdelt i to delanalyser: Delanalyse 1 ‘Digitale strategier hos storbyrejsende’ og Delanalyse 2 ‘De storbyrejsendes digitale platforme’.

Analyserne er et særskilt analyseprojekt under viden- og innovationsprojektet ‘Copenhagen Communities’, der støttes af EU’s Regionalfond, der gennem sine programmer skal styrke regionens beskæftigelse og konkurrenceevne.

Delanalyse 1 ’Digitale strategier hos storbyrejsende’ beskriver behov som sociale digitale platforme understøtter hos den storbyrejsende, og fremstiller forskellige typer af digitale rejseprofiler.
Udgangspunktet er således den rejsendes behov og præferencer og ikke diverse platforme.

I delanalyse 2 ’De storbyrejsendes digitale platforme’ kategoriseres typer af platforme og communities, der anvendes i forbindelse med storbyrejsen i henhold til, hvilken type ‘problemer’ de løser for den rejsende.

Del denne side