Dokumenter i forbindelse med pressehenvendelser

Dokumenter vedr. Projektselskabet ESC 2014 ApS
 

Vedr. Erhvervsstyrelsen:

 1. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 2. dec. 2014

 2. Wonderful Copenhagens advokatundersøgelse af 16. juni 2015

 3. Erhvervsstyrelsens agterskrivelse af 19. januar 2016 

 4. LETT advokaters bemærkninger af 8. februar 2016 

 5. Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse af 24. juni 2016 

 6. LETT advokaters bemærkninger af 26. august 2016

 7. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 21. februar 2017
 

Vedr. Rigsrevisionen:

1. Rigsrevisionens beretning
 

Projektselskabets redegørelse:

1. Læs redegørelsen for ESC2014 her


Bilag til redegørelsen:

 1. Brev fra Region Hovedstaden om Eurovision-redegørelse
 2. Effektanalyse af ESC2014
 3. Københavns bud på ESC2014
 4. Rådgiveroversigt
 5. Organisationsdiagram - Projektselskabet
 6. Organisationsdiagram - Venue
 7. Risikovurderinger - outreach, hospitality og transport
 8. Risikoforvurderinger - Refshaleøen
 9. Revideret regnskab pr 25. juli 2014
   

Referater fra præsidie- og styregruppemøder:
Parterne bag Eurovision er enige om at offentliggøre referater fra møder i Eurovision-projektets styregruppe og præsidium. Offentliggjort d. 14. oktober 2014.

Referater fra møder i præsidiet:

 1. Referat af præsidiemøde d. 21. marts 2014
 2. Referat af præsidiemøde d. 7. april 2014
 3. Referat af præsidiemøde d. 9. april 2014
 4. Referat af præsidiemøde d. 22. april 2014
 5. Referat af præsidiemøde s. 27. juni 2014

Ud over ovennævnte møder, er der afholdt møder på administrativt niveau henholdsvis den 15. januar og den 2. april 2014.

Der foreligger ikke referater fra disse møder. Fra mødet den 15. januar foreligger et udkast til referat som internt arbejdspapir hos Projektselskabet, der har været omtalt i pressen. Da udkastet ikke blev udsendt til de øvrige parter for kommentarer og godkendelse, og derfor alene udtrykker Projektselskabets opfattelse af mødet, offentliggøres det ikke.

Referater fra møder i styregruppen:

 1. Referat af styregruppemøde 8. oktober 2013
 2. Referat af styregruppemøde 23. oktober 2013
 3. Referat af styregruppemøde 19. december 2013
 4. Referat af styregruppemøde 8. januar 2014
 5. Kommentar til styregryppemøde 8. januar
 6. Referat af styregruppemøde 18. november 2013
 7. Referat af styregruppemøde 22. januar 2014
 8. Referat af styregruppemøde 12. februar 2014
 9. Referat af styregruppemøde 26. februar 2014
 10. Referat af styregruppemøde 19. marts 2014 (Datoen er den 19. marts, selvom der på referatetet står datoen 26. februar 2014)
 11. Kommentar til styregruppemødet 19. marts 2014
 12. Referat af styregruppemøde 31. marts 2014
 13. Referat af styregruppemøde 9. april 2014
 14. Referat af styregruppemøde 23. april 2014
 15. Referat af styregruppemøde 30. april 2014
   

Øvrige dokumenter 2017:

1. Skat for 2014

Øvrige dokumenter 2016:

 1.  Følgebrev 

 2.  Rejsepolitik 

 3.  Oversigt over rejseudgifter

 4.  Dokumenter vedr. COWI-rapport om Grand Départ

Del denne side