Flere internationale turister i København i 2012

Hovedstadens turistbranche går ud af endnu et år med vækst. Det er særligt internationale turister, der trækker kurven op i København. Antallet af krydstogtbesøg og antallet af vundne kongresser er højere i 2012 end i rekordåret 2011, samtidig har byen i stigende grad fat i de eftertragtede vækstmarkeder i Kina og Rusland. Wonderful Copenhagen vurderer, at de nye markeder vil være drivende for væksten i de kommende år.
Onsdag, december 19, 2012

For tredje år i træk kan hovedstadens turisme se tilbage på et vækstspring målt i hotelovernatninger. Antallet af hotelovernatninger i hovedstadsregionen i 2012 ventes at lande på ca. otte mio. Det er ca. 300.000 flere end sidste år, der var hidtil bedste resultat.

Efter to år med over 10 pct. vækst og det samme i første halvår i 2012, ser vækstraterne for årets sidste to kvartaler dog ud til at tage af i forhold til sidste år, hvor bl.a. VM i Landevejscykling trak resultatet op. Alligevel estimeres væksten i overnatninger i hovedstadsregionen at lande på ca. fem pct. for hele 2012, og over 6 pct. for selve København, mens turismetallet på landsplan oplever et fald i væksten.

Det spejler den internationale tendens, hvor det i høj grad er storbyturismen, der viser fremdrift og gør turisterhvervet til en vækstbranche i en tid, hvor finanskrisen fortsat kaster skygger. I 2012 ser København ud til igen at lande over det europæiske gennemsnit og foran de øvrige skandinaviske hovedstæder.

Nye markeder driver væksten

Ifølge FN’s World Tourism Organization (UNWTO) er der netop i år sat ny rekord i verdens turisme med over 1 mia. internationale turister på verdensplan i løbet af 2012.

Her hjemme er fremgangen i hovedstadens hotelovernatninger også først og fremmest båret af udenlandske overnatninger, som er steget med ca. ni pct. i årets tre første kvartaler. Stigningen i antallet af danske hotelovernatninger i hovedstaden i samme periode er blot på 1,5 pct.

Sverige, Norge og Tyskland er fortsat de største internationale markeder, mens turiststrømmen fra de sydeuropæiske lande, hvor finanskrisen har bidt sig særlig fast, er faldende. Til gengæld er nye, attraktive markeder i markant vækst. Her skiller især Kina og Rusland sig ud med en vækst på henholdsvis 33 og 24 pct. i årets tre første kvartaler. Men også Finland stryger til top med en vækstrate på ca. 34 pct. Den finske vækst skyldes i sær, at det finske flyselskab Blue1 har flyttet selskabets knudepunkt for international trafik til København.

”Det er glædeligt, at storbyturismen har vist slidstyrke. Vi har holdt væksten lige siden 2009, og med det boomende globale turistmarked er der fortsat et stort potentiale. Derfor skal vi både styrke vores produkt og målrette os de nye markeder,” siger Lars Bernhard Jørgensen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, som også erkender, at de vigtige nærmarkeder fortsat er pressede.

”Det kniber stadig med hotellernes indtjening, og selvom turismen på verdensplan sigter mod nye højder, lurer der også potentielle udfordringer for vores hjemlige vækstrate. Vi er naturligvis følsomme over for den økonomiske situation på de enkelte markeder og overfor valutakurserne.”

Nye rekorder for krydstogt

Et af de områder, hvor turismen har vækstet i 2012, er krydstogt. Bedømt på antallet af anløbne krydstogtskibe og gæster blev 2012 den hidtil bedste sæson i både København og resten af Danmark – faktisk i hele Baltikum, hvor Østersøen nu er den anden mest besøgte krydstogtregion i Europa. I alt 372 gange har et krydstogtskib lagt til kaj i København i 2012 med et passagerantal på ca. 840.000. Det er fire anløb mere end sidste år.

Med både passagerers og besætningsmedlemmers forbrug i byen, og rederiernes forbrug og omkostninger i havnen, estimeres krydstogtbranchen at ramme en turismeøkonomisk omsætning på 1,4 mia. kr. i 2012.

Flere kongresser og nye flyruter

Den turismeøkonomiske omsætning for de internationale kongresser, som Wonderful Copenhagen har vundet til fremtidig afholdelse i hovedstaden i tæt samarbejde med partnere i Meetingplace og VisitDenmark, lander også på den gode side af en mia. kr. i 2012.

I år er vundet 57 internationale kongresser til fremtidig afholdelse i hovedstaden, mod 50 sidste år, der var hidtil højeste antal. De 57 kongresser repræsenterer til sammen ca. 94.500 deltagere og over 384.000 room-nights. Med et estimeret døgnforbrug på 3.100 kr. repræsenterer de over 384.000 overnatninger en turismeøkonomisk omsætning af årets vundne kongresser på næsten 1,2 mia. kr.

En anden væsentlig faktor for Københavns gode takter er en stigningen er antallet af nye, direkte flyruter. Ud over den markante stigning i finske overnatninger, efter Blue1 flyttede det internationale knudepunkt til København, steg væksten i kinesiske overnatninger markant efter åbningen af SAS’ direkte rute til Shanghai tidligere på året.

Derfor arbejder Wonderful Copenhagen fortsat – gennem ruteudviklingsprojektet Global Connected - med at styrke vigtige internationale ruter til København. I løbet af 2012 har Global Connected – ud over Blue1 og ruten til Shanghai - endvidere været engageret i ny rute til Tel Aviv samt i opgradering af eksisterende rute til Singapore samt ny SAS-rute til San Francisco, der begge åbner i 2013.

Del denne side