Københavns Kommunes beslutning om at nedprioritere eventindsatsen skaber bekymring hos hovedstadens eventledere

By Uffe Hartmann Head of Corporate Communications
Fredag, juni 8, 2018

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har besluttet at beskære event-budgettet, der går til at vinde nye events til København og udvikle byens signaturevents, med 50 pct. Samtidig har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at hjemtage opgaven fra Wonderful Copenhagen, der har samlet branchen om eventindsatsen i hovedstaden i mange år. Det skaber stor bekymring hos ledere af en lang række af hovedstadens events, som nu har sendt et fælles brev til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor de giver udtryk for deres bekymring og frustration.

Eventbudgettet, Eventures, der hidtil har udgjort 4,8 mio. kr. årligt, vil efter beslutningen om besparelsen fremover udgøre 2,4 mio. kr. årligt. Midler, der hidtil er blevet brugt på at byde på nye, store sport- og kulturevents til hovedstaden og til udviklingen af hovedstadens signaturevents. En opgave, som Københavns Kommune med beslutningen om hjemtagelse, selv skal løfte fremover.

Arbejdet med at sikre nye, internationale events til hovedstaden er et stort og langsigtet arbejde. Et langt, sejt træk, som er baseret på et stort kendskab til events, et solidt netværk i den internationale sports- og eventverden, mulighed for at udøve lobbyvirksomhed blandt internationale beslutningstagere og endelig et kampagneapparat, der kan understøtte buddene ved at markedsføre destinationen på en måde, der matcher både arrangører og publikum. Det er samtidig en indsats, der forudsætter, at man kan samle alle de private aktører i samarbejdet, eks. de hoteller, der skal forhandles overnatningsmuligheder med, og at man kan udnytte synergier på tværs af turisme-, kongres- og eventindsatserne.

I brevet til Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer adresserer eventlederne både den drastiske økonomiske nedprioritering af indsatsen og den øget usikkerhed om arbejdet med events i København fremover i lyset af beslutningen om at hjemtage opgaven.

I brevet står der bl.a.:

”For at kunne være den optimale partner for tilblivelsen og tiltrækningen af kultur- og sportsevents, er det offentlige nødt til at spille en aktiv rolle blandt andet inden for videnopsamling og –deling, netværksskabelse på tværs af hovedstadens aktører og internationalt samt sparring i forhold til udvikling af rammer og regler. Denne type partner findes i forskellige konstellationer i de fleste succesrige byer på dette område. For Københavns vedkommende har Wonderful Copenhagen gennem mange år opbygget en stor ekspertise, viden og netværk og er i international sammenligning blandt de bedste til at engagere private aktører og bidrage til strategisk udvikling.”

 ”Der er to ting i beslutningen, som er stærkt bekymrende. Dels halveringen af budgettet til Eventures og dels hjemtagelsen af opgaven, som ellers har ligget hos Wonderful Copenhagen. Hvis vi skal kunne konkurrere på det internationale marked, skal vi hele tiden videreudvikle vores events, og vi skal øge integrationen mellem vores events og destinationen, ellers taber vi til de byer, vi konkurrerer med. Det har vi hidtil samarbejdet med Wonderful Copenhagen om, som er en professionel samarbejds- og sparringspartner både i forhold til events og destinationen,” siger Dorte Vibjerg, direktør for Sparta.

”I Wonderful Copenhagen er vi meget bekymrede over Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, som, hvis beslutningen realiseres, de facto er en nedlæggelse af Wonderful Copenhagens event-indsats. Vi har både en mangeårig viden og erfaring samt det velfungerende apparat, der skal til. Eventopgaven løses af Wonderful Copenhagen i synergi i forhold til den øvrige indsats for at markedsføre byen internationalt i tæt samarbejde med byens partnere i Meetingplace-netværket,” siger Kit Lykketoft, kongreschef i Wonderful Copenhagen, og fortsætter:

”Det ligner en hovsa-beslutning – særligt i lyset af, hvad det er for en opgave, kommunen nu påtager sig. I forbindelse med bud på internationale events, spiller lobbyvirksomhed en stor rolle. Derfor deler vi eventledernes bekymring for, hvad det her vil betyde for København som event-by fremover, med alt hvad der følger med af turismemæssig omsætning og international eksponering af København.”

”Vi tager i arbejdet med events altid afsæt i, at en event skal skabe værdi for flest mulige, også uden for København. Derfor aktiverer vi aktører i hele Greater Copenhagen både i bud og afviklingen af events. Her virker KFU’s hjemtagelse af event-midlerne som et skridt i den modsatte retning,” siger Kit Lykketoft.

Eksempler på events, der er vundet eller afholdt alene inden for det seneste år, som er et resultat af indsatsen på tværs af Eventures og Meetingplace, tæller bl.a.: EM Svømning, VM Ishockey, BLAST Pro Series, World Pride & EuroGames.

Det er ledere af følgende events, eller organisationer, der står bag events, der har underskrevet brevet til Kultur- og Fritidsudvalget:

FAI Swoop Freestyle World Championships, Copenhagen Historic Grand Prix, IRONMAN, Copenhagen Cooking & Food Festival, Dansk Atletik Forbund, Copenhagen Architecture Festival, Ishockey VM 2018, Happy Copenhagen, Distortion, Red Bull Denmark, Street Food Om Søerne, Copenhagen Pride, BLAST Pro Series, Copenhagen Marathon // Copenhagen Half Marathon.

Del denne side