Photo: Thomas Hoyrup Christensen
Photo: Thomas Hoyrup Christensen

Segmentanalyser

Wonderful Copenhagen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd i København indenfor forskellige segmenter. Der er lavet analyser i forhold til informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, brug af mobile og sociale medier m.m. 

Del denne side

Kontakt os:

For yderligere information kontakt:

Wonderful Copenhagen
Viden og analyse