Wonderful Copenhagens bestyrelse

 

Bestyrelsesformand
Peter Højland
Født 1950
Indtrådt i bestyrelsen september 2014
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2022
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
International erhvervserfaring, operationel og strategisk ledelse, økonomisk styring og planlægning, corporate governance, risikostyring, strategiudvikling. Bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder og fonde.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Siemens A/S, Copenhagen Capacity, Soldaterlegatet.
Bestyrelsesmedlem i Danmark Amerika Fonden, November First A/S og Hjerteforeningen.

Næstformand i bestyrelsen
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Født 1974
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Region Hovedstaden
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Cand.scient.pol. (Københavns Universitet)
Regionsrådsformand for Region Hovedstaden siden 1/1 2014, fhv. medlem af Folketinget (2001-2005 og 2007-2013), fhv. sundhedsordfører, boligordfører, integrations- og IT-ordfører for Socialdemokratiet, fhv. formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Vækstforum i Hovedstaden, samt Amgros I/S bestyrelse. Medlem af bestyrelserne for Kommunekredit og Danske Regioner.
Formand for Plejecenter Langgadehus bestyrelse samt medlem af bestyrelsen for den almene boligorganisation KAB-bolig.

Bestyrelsesmedlem
Steen Christiansen
Borgmester i Albertslund
Født 1960
Indtrådt i bestyrelsen februar 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse i offentlig organisation, herunder samspillet mellem offentlige, private og forskningsmæssige aktører. Betydeligt kendskab og samarbejde med aktører inden for kultur- og turismeområderne.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for KKR Hovedstaden, Gate 21, VEKS, Greater Copenhagen (formand kalenderåret 2016), Kommunernes Lønningsnævn.
Næstformand i Løn- og personaleudvalget, KL.
Medlem af Regionernes Takst- og lønningsudvalg (udpeget af KL), HOFOR, Dansk Fjernvarmeforening, Vestforbrændingen.

Bestyrelsesmedlem
Karoline Prien Kjeldsen
Tidl. departementschef i Kulturministeriet
Født 1961
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2021
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Ledelseserfaring fra toplederstilling i staten, samt bestyrelseserfaring, herunder som formand for bestyrelsen for Nordatlantens Brygge.
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelserne for Den Danske Naturfond, Glyptoteket samt Sport Event Denmark

Bestyrelsesmedlem
Hans Toft
Borgmester i Gentofte
Født 1947
Indtrådt i bestyrelsen marts 2010
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Borgmester i Gentofte Kommune siden 1993.
Øvrige bestyrelsesposter:
Næstformand for HMN Naturgas og Vestforbrænding.
Bestyrelsesmedlem i KommuneKredit, Movia og Copenhagen Capacity.
Formand for Svenske Villa Fonden og Gentofte Idrætsfond.
Medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden.

Bestyrelsesmedlem
Lars Weiss
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Født 1971
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Københavns Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Økonomistyring, strategisk planlægning, bestyrelseserfaring fra offentligt ejede virksomheder.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for ARC.
Bestyrelsesmedlem i udviklingsselskabet By & Havn, i CMP samt Dansk Jødisk Museum.

Bestyrelsesmedlem
Thomas Woldbye
Adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S
Født 1964
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2022
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S.
Har de sidste 5 år beskæftiget sig med turismeudvikling bl.a. som medlem af Turismenetværket.
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af Advisory Group for PA Consulting DK fra 2013.
Medlem af bestyrelsen for Center for Ledelse, Danmark samt DI's Udvalg for Erhvervspolitik.

Bestyrelsesmedlem
Ulla Wewer
Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Født 1953
Indtrådt i bestyrelsen november 2016
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2022
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet siden 2006. Institutionsledelse, forskning og tiltrækning af eksterne midler. Opbyggelse af forskningscentre med international excellence.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab samt Akademiet for de Teknikske Videnskaber (ATV).

Bestyrelsesmedlem
Henrik Ypkendanz
Adm. direktør i Illums Bolighus
Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen november 2016
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2021
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompenetncer:
CEO/hovedaktionær i Illums Bolighus. International retail-erfaring, strategisk og operationel ledelse. Økonomisk styring af engros/retail-virksomheder. Oplevelses- og kundefokuseret strategiudvikling.
Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem i Illums Bolighus A/S, Neye fonden, Group 88 A/S, Philiptex A/S, Micha A/S, IP Group A/S.

Bestyrelsesmedlem
Nana Bule
Adm. direktør, Microsoft Danmark
Født 1978
Indtrådt i bestyrelsen oktober 2017
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2020
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsgiver m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Mangeårig erfaring med teknologi og digitalisering. Operationel og strategisk ledelse ledelse. Global erfaring fra etableret erhvervsliv samt arbejde med iværksættere og start-ups.
Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesformand for Motosumo. 

Bestyrelsesmedlem
Henrik Thorup
Næstformand for Statsrevisorerne fra oktober 2006
Født 1946
Indtrådt i bestyrelsen marts 2018.

Bestyrelsesmedlem
Laura Lindahl
Medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse
Født 1983
Indtrådt i bestyrelsen maj 2019

Del denne side

Kommende bestyrelsesmøder
Tidligere bestyrelsesmøder