Wonderful Copenhagens bestyrelse

 

Bestyrelsesformand
Peter Højland
Født 1950
Indtrådt i bestyrelsen september 2014
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2016
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
International erhvervserfaring, operationel og strategisk ledelse, økonomisk styring og planlægning, corporate governance, risikostyring, strategiudvikling. Bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder og fonde.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Siemens A/S, Copenhagen Capacity, Soldaterlegatet.
Bestyrelsesmedlem i Danmark Amerika Fonden, November First A/S og Hjerteforeningen.

Næstformand i bestyrelsen
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
Født 1974
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Region Hovedstaden
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Cand.scient.pol. (Københavns Universitet)
Regionsrådsformand for Region Hovedstaden siden 1/1 2014, fhv. medlem af Folketinget (2001-2005 og 2007-2013), fhv. sundhedsordfører, boligordfører, integrations- og IT-ordfører for Socialdemokratiet, fhv. formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Vækstforum i Hovedstaden, samt Amgros I/S bestyrelse. Medlem af bestyrelserne for Kommunekredit og Danske Regioner.
Formand for Plejecenter Langgadehus bestyrelse samt medlem af bestyrelsen for den almene boligorganisation KAB-bolig.

Bestyrelsesmedlem
Steen Christiansen
Borgmester i Albertslund
Født 1960
Indtrådt i bestyrelsen februar 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Strategisk ledelse i offentlig organisation, herunder samspillet mellem offentlige, private og forskningsmæssige aktører. Betydeligt kendskab og samarbejde med aktører inden for kultur- og turismeområderne.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for KKR Hovedstaden, Gate 21, VEKS, Greater Copenhagen (formand kalenderåret 2016), Kommunernes Lønningsnævn.
Næstformand i Løn- og personaleudvalget, KL.
Medlem af Regionernes Takst- og lønningsudvalg (udpeget af KL), HOFOR, Dansk Fjernvarmeforening, Vestforbrændingen.

Bestyrelsesmedlem
Martin Geertsen
Medlem af Region Hovedstaden
Født 1970
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Region Hovedstaden
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Politisk indsigt på lokalt, regionalt og nationalt niveau.
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af regionsrådet i Hovedstaden, Danske Regioners bestyrelse samt bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Glenthøj
Borgmester på Frederiksberg
Født 1955
Indtrådt i bestyrelsen februar 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Frederiksberg Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Borgmester på Frederiksberg (Sjællands næststørste kommune) siden januar 2009.
Professionel erfaring som bestyrelsesmedlem via talrige bestyrelsesposter, herunder Metroselskabet, Zoologisk Have, Taxinævnet, KOMBIT, og ikke mindst mangeårigt medlem af Wonderful Copenhagens bestyrelse. Forretningsmæssig forståelse efter mange års erfaring som seniorproduktchef i virksomheden Merck Sharp & Dohme.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for Beredskabskommissionen for Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommunes Erhvervsråd, Frederiksberg Energi.
Næstformand for Frederiksberg lokalråd og Metroselskabet.
Medlem af bl.a. Movias repræsentantskab, Øresundskomiteen, RH's Kommunekontaktråd, Kredsråd vedr. politiets virksomhed, Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune, RH's sundhedskoordinationsudvalg praksisplanudvalg, KL's repræsentantskab. Observatør i HOFOR A/S.

Bestyrelsesmedlem
Karoline Prien Kjeldsen
Tidl. departementschef i Kulturministeriet
Født 1961
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2018
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Ledelseserfaring fra toplederstilling i staten, samt bestyrelseserfaring, herunder som formand for bestyrelsen for Nordatlantens Brygge.
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelserne for Den Danske Naturfond, Glyptoteket samt Sport Event Denmark

Bestyrelsesmedlem
Jens Mathiesen
Adm. direktør i Scandic Hotels
Født 1969
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2017
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Stor praktisk erhvervserfaring, operationel og strategisk ledelse, stærk kommerciel baggrund, strategiudvikling, økonomisk styring og planlægning, corporate governance og risikostyring. Bestyrelseserfaring fra andre virksomheder.
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelsen for Scandic Hotel A/S datterselskaber/hoteller.
Bestyrelsesformand i Dansk Erhverv.
Medlem af formandsskabet i Vækstforum Region Hovedstaden.

Bestyrelsesmedlem
Hans Toft
Borgmester i Gentofte
Født 1947
Indtrådt i bestyrelsen marts 2010
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Ja
Udpeget af Kommunekontaktrådet
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Borgmester i Gentofte Kommune siden 1993.
Øvrige bestyrelsesposter:
Næstformand for HMN Naturgas og Vestforbrænding.
Bestyrelsesmedlem i KommuneKredit, Movia og Copenhagen Capacity.
Formand for Svenske Villa Fonden og Gentofte Idrætsfond.
Medlem af regionsrådet, Region Hovedstaden.

Bestyrelsesmedlem
Lars Weiss
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Født 1971
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode følger den kommunale valgperiode
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af Københavns Kommune
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Økonomistyring, strategisk planlægning, bestyrelseserfaring fra offentligt ejede virksomheder.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for ARC.
Bestyrelsesmedlem i udviklingsselskabet By & Havn, i CMP samt Dansk Jødisk Museum.

Bestyrelsesmedlem
Thomas Woldbye
Adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S
Født 1964
Indtrådt i bestyrelsen marts 2015
Den aktuelle valgperiode udløber maj 2016
Har genvalg af medlemmet fundet sted? Nej
Udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.? Nej
Anses medlemmet for uafhængigt? Ja
Særlige kompetencer:
Adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S.
Har de sidste 5 år beskæftiget sig med turismeudvikling bl.a. som medlem af Turismenetværket.
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af Advisory Group for PA Consulting DK fra 2013.
Medlem af bestyrelsen for Center for Ledelse, Danmark samt DI's Udvalg for Erhvervspolitik.

Bestyrelsesmedlem
Ulla Wewer
Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Indtrådt i bestyrelsen december 2016.

Bestyrelsesmedlem
Henrik Ypkendanz
Adm. direktør og hovedaktionær i Illums Bolighus
Indtrådt i bestyrelsen december 2016.

Bestyrelsesmedlem
Nana Bule
Director, Marketing & Operations i Microsoft
 

Observatør
Jan Olsen
Adm. direktør i VisitDenmark
Født 1957
Indtrådt i bestyrelsen maj 2016.
Udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet 

Del denne side

Kommende bestyrelsesmøder
Tidligere bestyrelsesmøder