©  Foto:

Køge Museum som bygningsværk

Opført som købmandsgård år 1619.

Siden 1909 har huset fungeret som Køge Museum. I 1748-1823 var huset materialgård for garnisonen.
1823-1909 var huset spindehus og fattiggård

I haven ses Daldorphs hus, som er flyttet fra Torvet, bygget omkring år 1500.

Opført som købmandsgård år 1619.

Siden 1909 har huset fungeret som Køge Museum. I 1748-1823 var huset materialgård for garnisonen.
1823-1909 var huset spindehus og fattiggård

I haven ses Daldorphs hus, som er flyttet fra Torvet, bygget omkring år 1500.