©  Foto:

Børsen

Opdatering d. 16. april 2024: Denne side vil ikke blive nyhedsopdateret som følge af den ødelæggende brand. Siden vil blive ændret når det fulde omfang er kendt af branden.

 

Børsen stod færdig med spir i 1625 og er dermed et af Københavns ældste huse.

Christian IV ville sætte gang i Københavns handel, og bygningen kunne huse to gange 20 boder, da den åbnede. På det tidspunkt var Børsen omkranset af vand på tre sider, så skibe kunne sejle direkte op og læsse varer af.

Bygningen er et eksempel på nederlandsk renæssance med sine svungne gavlpartier og sandstensindfattede vinduer.

Blytag fjernet under krigen

Christian IV havde oprindelig lagt blytag på Børsen, men under den svenske belejring af København i 1658-59 blev en del af blyet fjernet og brugt til støbning af kanonkugler.

Hullerne i taget blev kun delvist dækket af en blanding af blik og tegl. Først i slutningen af det 19. århundrede udskiftede man taget til det kobbertag, som Børsen har i dag.

Det kendte dragespir med de fire snoede dragehaler har tre kroner på toppen, der symboliserede storriget Danmark, Norge og Sverige.

Beskyttende spir

Spiret med halerne skulle efter sigende vogte huset mod fjendeslag og ildebrande. Børsen har faktisk flere gange modstået brande i nærliggende bygninger.

Christiansborg er brændt flere gange, en gang brændte nabobygningen Privatbanken, og i begyndelsen af 1990’erne brændte Proviantgaarden i Slotsholmsgade. Alle gange har dragerne våget over Børsen.

Børsen ejes i dag af Dansk Erhverv, og bruges blandt andet til konferencer, fester seminarer og andre events.