©  Foto:

Mindelunden i Ryvangen

Mindelunden i Hellerup på udkanten af København er en smuk park til minde om de frihedskæmpere, der blev henrettet her eller andre steder, eller døde i KZ-lejre, under Anden Verdenskrig. 

Mindelunden er beliggende i det tidligere militære øvelsesterræn for Svanemøllen Kaserne, som under Anden Verdenskrig - den 29. august 1943 - blev overtaget af tyskerne og brugt til indkvartering af tropperne, og skydebanerne til henrettelse af danske modstandsfolk.

Efter krigen fandt man ligene af 197 henrettede frihedskæmpere på stedet, og det gik først da op for offentligheden, hvad der var foregået på stedet.

I Mindelunden kan du i ro og eftertænksomhed spadsere rundt mellem de tre mindesteder og de oprindelige henrettelsespladser.

Det Store Gravfelt

Billedhugger Axel Poulsens store statue af moderen med den dræbte søn står i midten af Det Store Gravfelt. 106 dræbte modstandsfolk er begravet her.

Andre dræbte modstandsfolks navne står på mindepladen foran monumentet. På foden af skulpturen står en inskription af Kaj Munk.

Mindemuren og KZ Gravene


Mindemuren i pergolaen til venstre for indgangen består af tavler med navnene på 151 personer fra modstandsbevægelsen, hvis jordiske rester aldrig er fundet.

KZ Gravene til højre for indgangen er en rotunde med grave for omkomne danskere i tyske arbejds- eller koncentrationslejre. 31 af dem hviler her, rundt om et monument af Axel Poulsen.

Henrettelsespladsen


I selve Mindelunden er den skydebane bevaret, som tyskerne benyttede som henrettelsesplads. Der står bronzeafstøbninger af de oprindelige tre pæle, som de dødsdømte blev bundet til.

De dødsdømte frihedskæmpere blev tidligt om morgenen afhentet fra Vestre Fængsel og kørt til Ryvangen. Her blev de bundet til en pæl og skudt. De tre oprindelige pæle befinder sig i dag på Frihedsmusset i København.

Modstandsfolk fra blandt andet Hvidstengruppen og Holger Danske blev henrettet på denne plads. I jorden foran henrettelsespælene er der en mindetavle med inskription af Kaj Munk.

Pistolskydebanerne


Pistolskydebanerne ligger bag ved selve Mindelunden, og her fandt de første henrettelser sted. Området grænser op til nogle boligblokke og kolonihaver i Ryparken.

Herfra kunne beboerne under besættelsen se tyske soldater ankomme i lastbiler med danske civile. Efterfølgende kunne de høre skudsalver. Foran pistolskydebanen er opsat en mindesten.

Gratis rundvisninger og mærkedage


Hvis du vil vide mere om Mindelundens historie, kan du forhåndsbestille en gratis rundvisning på stedet. Rundvisningen tager ca. en time, og I skal være mindst 10 personer og max 40.

Dagen for Danmarks Befrielse, den 4. maj, fejres hvert år med en ceremoni og blomster på gravene. Hvis du er i København den dag, er et besøg absolut anbefalelsesværdigt.

Bemærk venligst at Mindelunden i Ryvangen er en statskirkegård, og stedets alvor bør respekteres. Leg, hundeluftning, kondiløb, solbadning og støjende adfærd er derfor ikke tilladt.