©  Foto:

Nationalmuseets Klunkehjem

Nationalmuseets Klunkehjem er noget af et særsyn. Lejligheden er nemlig bevaret næsten uændret fra 1890

I 1890 flyttede grosserer Rudolph Christensen ind i lejligheden på 2. sal med sin hustru og tre børn. Lejligheden var da nyindrettet af tidens bedste dekoratører. I dag er alt interiør bevaret næsten uændret.

Døtrene Gerda og Ellen Christensen blev boende i lejligheden til deres død i 1963 og har med stor pietet værnet om forældrenes hjem. Frøkenerne testamenterede indboet til Nationalmuseet.

Besøg Klunkehjemmet

Med undtagelse af to rum fremtræder lejligheden nu næsten fuldstændig, som den var i årene mellem 1890 og 1914. Stuerne forevises for nedrullede gardiner, da dagslys vil ødelægge de snart 100 år gamle tekstiler.

På lørdage, søndage og helligdage er klunkelejligheden åben for besøg i forbindelse med omvisninger klokken 11, 12 og 13.

Deltagerantallet er begrænset, og tilmelding foretages ved personlig henvendelse i Informationen på Nationalmuseet på selve dagen.