©  Foto:

Sankt Hans Aften

Sankt Hans Aften bliver fejret hvert år den 23. juni. Aftenen er en kombineret fejring af Johannes Døberen, som menes at være blevet født den 24. juni, og af midsommeren og årets korteste nat.

Sank Hans Aften bliver traditionelt fejret med bål, taler og sange. Den mest kendte Sank Hans Sang er ”Vi Elsker Vort Land”, som blev skrevet i 1885 af den danske poet Holger Drachmann.

Toppen af bålet er ofte prydet med en heks bygget af strå. Myten fortæller, at hun flyver til Bloksbjerg i Tyskland, når hun bliver brændt. Bloksbjerg er tidligere blevet anset som et samlingssted for hekse.

Du kan fejre Sank Hans en række forskellige steder i København, eksempelvis i Frederiksberg Have og Amager Standpark.