©  Foto:

Københavns Byret

Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter og betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og Tårnby kommune.

I tv-serien Broen bliver byretten brugt i forbindelse med en retssag mod en politimand, der efter sigende skulle have mishandlet en mand til døde.  

Det nyklassicistiske domhus er et hovedværk i dansk
arkitektur tegnet af professor og landbygmester C.F. Hansen. Han står også bag Vor Frue Kirke, Christiansborg Slotskirke samt Metropolitanskolen på Frue plads.

Over søjlerne mod Nytorv kan man se indskriften "Med lov skal man land bygge", som er et citat fra indledningen til Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241.

Fredet bygning

Det nuværende domhus blev opført mellem 1805-1815. Den lange opføringsperiode skyldes, at englændernes bombardement i 1807 forsinkede byggeriet.  

Der er løbet blevet foretaget restaureringer af bygningerne. Nu er de dog fredet.

Besøg byrettens kantine

Hver dag mellem 11.30 og 13 er byrettens kantine åben for offentligheden.